Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này làm sáng tỏ những thay đổi và thách thức quan trọng và gần đây nhất trong Nhãn khoa trong những năm qua. Nó cung cấp thông tin và cải tiến mới cần thiết và có liên quan về các lĩnh vực chính của Nhãn khoa. Các khái niệm về nhãn khoa hiện tại  dựa trên những phát triển gần đây trong phẫu thuật Khúc xạ và Đục thủy tinh thể, Cấy ghép giác mạc, Nhãn khoa thần kinh và nhiều lĩnh vực khác. Dựa trên sự chuyên môn hóa ngày càng cao của chủ đề chuyên môn, cuốn sách này mang đến cơ hội cập nhật các lĩnh vực bên ngoài chuyên ngành phụ cụ thể của riêng bạn. Hơn nữa, nó theo dõi các vấn đề và thông tin hữu ích để hiểu các xu hướng và lĩnh vực quan tâm trong tương lai.

 

Được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng của các lĩnh vực tương ứng, độc giả sẽ khám phá bản cập nhật súc tích về nhãn khoa hiện đại.

Đọc thêm


0 bình luận