Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này có ý định đề cập đến các chủ đề liên quan đến hở hàm ếch, chủ yếu tập trung vào khái niệm hiện tại về sự cân bằng giữa kết quả xuất sắc và gánh nặng chăm sóc hở hàm ếch. Một loạt các chủ đề được đề cập bao gồm các thách thức và nhu cầu hiểu biết để cung cấp dịch vụ chăm sóc khe hở phẫu thuật hiện đại trên toàn thế giới và hiểu được khái niệm thay đổi cuộc sống theo chiều dọc dựa trên đa ngành.

Các chương tập trung vào các mô tả kỹ thuật thân thiện với chuyên môn từ chẩn đoán đến thực hiện như tạo hình mũi xoang, sửa chữa sứt môi, sửa chữa hở hàm ếch, đặt ống mở màng nhĩ, tạo hình mũi nguyên phát và thứ phát, tái tạo lỗ rò quanh miệng, quản lý suy màng hầu, tái tạo phế nang có hỗ trợ ảo, phương pháp tiếp cận phẫu thuật đầu tiên trong phẫu thuật chỉnh hàm hở hàm ếch, phẫu thuật chỉnh hàm có sự hỗ trợ của máy tính 3D, phẫu thuật chỉnh sửa và chăm sóc hậu phẫu.

Các phương pháp dựa trên nguyên tắc truyền thống và hiện tại được chia thành nhiều thuật toán và giao thức để hỗ trợ chẩn đoán, lập kế hoạch và lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất nhằm cân bằng giữa kết quả xuất sắc và gánh nặng chăm sóc. Nhiều ví dụ kỹ thuật liên quan đến phẫu thuật, chỉnh nha, nói và chăm sóc sau phẫu thuật, ảnh trong phẫu thuật và bản vẽ minh họa đầy màu sắc có thể hướng dẫn các chuyên gia làm việc trong các nhóm đa ngành thông qua từng quy trình phẫu thuật kết hợp truyền thống và mới hơn theo từng bước chi tiết thời trang từng bước nhấn mạnh vào cách thực hiện từng quy trình, thay vì các mô tả chỉ mang tính lý thuyết.

Cuốn sách này cung cấp các thuật toán điều trị đã được thử nghiệm khoa học và theo thời gian để hướng dẫn các nhóm đa ngành trong quá trình ra quyết định cho từng tình huống lâm sàng của việc chăm sóc khe hở dọc.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận