Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và có tính minh họa cao đối với một loạt các quy trình phẫu thuật toàn diện, bao gồm: các nguyên tắc cơ bản, phẫu thuật nối lại, kỹ thuật tái tạo và phẫu thuật tạo hình nha chu / quanh implant. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn trường hợp và lập kế hoạch để đạt được kết quả thành công và đề cao những lợi ích của thiết bị vi phẫu. Sự phân biệt giữa nha chu và các hình thức phẫu thuật miệng khác được thực hiện, về cơ bản là trong phẫu thuật nha chu, đường viền và chất lượng của các mô sau phẫu thuật là rất quan trọng để thành công lâu dài và do đó, quản lý mô mềm cẩn thận là then chốt.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận