Tải lên Nạp tiền 0

Đây là một cuốn sổ tay toàn diện gồm nhiều tác giả bao gồm tất cả các khía cạnh của cấy ghép ốc tai điện tử, được cập nhật đầy đủ kể từ khi ấn bản đầu tiên được xuất bản vào năm 1991. Tất cả các khía cạnh của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này đều được đề cập, từ thiết kế cấy ghép, chiến lược xử lý giọng nói, đánh giá và phục hồi chức năng của trẻ em và người lớn để phát triển trong tương lai. Các chương được viết bởi những người sử dụng thiết bị cấy ghép và cha mẹ của họ cung cấp thông tin chi tiết hấp dẫn về trải nghiệm nghe trở lại bằng phương pháp cấy ghép ốc tai điện tử.

Đọc thêm


0 bình luận