Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này đặc biệt chỉ dành riêng cho việc tiêu chân răng do dịch chuyển răng chỉnh nha. Trong khi nội dung cốt lõi dựa trên các bằng chứng khoa học, cuốn sách nhằm hỗ trợ thiết thực cho bác sĩ chỉnh nha. Sau khi giải thích về các dạng tiêu rễ khác nhau, một loạt các chương theo định hướng lâm sàng tập trung đặc biệt vào hiện tượng tái hấp thu rễ đỉnh bên ngoài. Người đọc sẽ tìm thấy hướng dẫn rõ ràng về căn nguyên, các yếu tố nguy cơ, chẩn đoán, hình ảnh, quản lý và giáo dục bệnh nhân cũng như các lựa chọn điều trị. Tiên lượng lâu dài của răng bị tiêu chân răng được thảo luận kỹ lưỡng và đưa ra lời khuyên về các biện pháp nên áp dụng nếu gặp phải tình trạng tiêu chân răng nghiêm trọng trong hoặc khi kết thúc điều trị. Thông tin có giá trị cũng được trình bày về phía quản lý thực hành của vấn đề, bao gồm sự đồng ý được thông báo, lưu giữ hồ sơ và tài liệu về rủi ro. Chương kết thúc xem xét các hướng có thể xảy ra trong tương lai trong quản lý tái hấp thu rễ. Tác giả chính đã giảng dạy và xuất bản về chủ đề này trong hơn 25 năm và được quốc tế công nhận là cơ quan hàng đầu. Đây là cuốn sách ĐẦU TIÊN chỉ dành riêng cho chỉnh nha tiêu chân răng!

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận