Tải lên Nạp tiền 0

Các trường hợp lâm sàng là một thành phần quan trọng trong giáo dục y tế hiện đại, hỗ trợ học viên hoặc bác sĩ lâm sàng tái chứng nhận xử lý các trường hợp bất thường bằng cách sử dụng các kỹ thuật thực hành tốt nhất. Viêm da tróc vảy, còn được gọi là "người đỏ", là một chuyên ngành quan trọng trong vấn đề này vì đây là một chủ đề trực quan đòi hỏi người đọc phải mô tả những khác biệt thường rất tinh tế trong biểu hiện của bệnh nhân và xác định chính xác các tiêu chí chẩn đoán và quản lý để làm cơ sở cho họ. quyết định lâm sàng trên.
Các trường hợp lâm sàng trong  bệnh viêm da tróc vảy  nêu bật thực tiễn tốt nhất dựa trên bằng chứng thông qua phương pháp tiếp cận đa ngành có liên quan đến bác sĩ da liễu, cũng như dược sĩ và nhà nghiên cứu bệnh học.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận