Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này xem xét các lựa chọn chẩn đoán và quản lý cho bệnh nhân rụng tóc, cho phép hiểu rõ hơn về nhiều chẩn đoán phân biệt. Điều này có thể giúp thách thức sinh viên, người nội trú và bác sĩ tái chứng nhận xem xét một loạt các chẩn đoán dựa trên trường hợp trình bày. Sau mỗi ca bệnh sẽ có phần thảo luận và nội dung điều trị giúp cung cấp những thông tin cập nhật nhất về căn bệnh hiện tại cũng như những tiến bộ trong điều trị tại thời điểm đó. Điều này sẽ cho phép cân bằng cả việc học tập dựa trên tình huống mang tính xây dựng và sự liên kết cập nhật của tài liệu hiện tại. 

Các trường hợp lâm sàng trong chứng rụng tóc  minh họa các đặc điểm lâm sàng và thảo luận về quá trình chẩn đoán và điều trị cả tình trạng thông thường và bất thường. Nó cung cấp một hướng dẫn dựa trên trường hợp thực tế trong việc quản lý bệnh nhân bị rụng tóc và lý tưởng cho việc tái chứng nhận bác sĩ da liễu, đào tạo nội trú, sinh viên y khoa và các học viên trong lĩnh vực chăm sóc ban đầu.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận