Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách biên dịch trọn vẹn nhất về chỉnh nha

Nếu đạt được khớp cắn đúng, kết quả điều trị chỉnh nha sẽ ổn định; và nếu không ổn định thì nguyên nhân là do bác sĩ chỉnh nha chứ không phải là lý thuyết này sai.
Mục tiêu điều trị chỉnh nha là làm sao đưa các răng về khớp cắn lý tưởng bằng cách nong cung răng và dùng thun liên hàm kéo các răng vào đúng khớp. Nhổ răng là không cần thiết. Khuôn mặt được đánh giá là thẩm mỹ khi khớp cắn đúng, cho dù bệnh nhân có thích hay không thích vẻ mặt của mình.

Đọc thêm


0 bình luận