Tải lên Nạp tiền 0

Văn bản nha chu rõ ràng nhất và được sử dụng rộng rãi cho cả lớp học và thực hành lâm sàng, Carranza's Clinical Periodontology, Phiên bản thứ 12 bao gồm thông tin nha chu mới nhất ?? từ khoa học cơ bản và các thủ tục cơ bản đến các kỹ thuật tiên tiến mới nhất trong liệu pháp tái tạo, thẩm mỹ và cấy ghép. Được viết bởi các chuyên gia hàng đầu Michael Newman, Henry Takei, Perry Klokkevold và Fermin Carranza, cùng với một số cộng tác viên quốc tế, văn bản này không chỉ chỉ ra cách thực hiện các thủ thuật nha chu mà còn mô tả cách quản lý tốt nhất các kết quả và giải thích bằng chứng hỗ trợ cho mỗi sự đối xử. Bao gồm tất cả thông tin được tìm thấy trong Kỳ thi Hội đồng Quốc gia ở Hoa Kỳ, ấn bản này là một lựa chọn hoàn hảo cho các chương trình giáo dục nha khoa và sinh viên. Trang web Tư vấn chuyên gia bao gồm toàn bộ,

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận