Tải lên Nạp tiền 0

Calcium Hydroxylapatite: Expert Treatment Techniques là một cuốn sách tham khảo thực hành, được tạo ra với sự đóng góp của các chuyên gia hàng đầu thế giới về việc sử dụng chất làm đầy mô mềm kích thích sinh học hàng đầu này. Nó có thể được sử dụng bởi tất cả các thợ tiêm chuyên nghiệp y tế thẩm mỹ để nghiên cứu giải phẫu liên quan, các vị trí mục tiêu thẩm mỹ và kỹ thuật tiêm và để xem xét các quy trình điều trị an toàn và hiệu quả nhất hiện có cho sản phẩm đa năng này. Như một sự hỗ trợ đào tạo, cuốn sách chứa nhiều chuỗi ảnh cũng như các sơ đồ giản đồ để giúp làm rõ các kỹ thuật được đề xuất. Cuốn sách không chỉ bao gồm các chỉ dẫn chính thức trên nhãn; các chuyên gia quốc tế khác nhau cũng chia sẻ cách điều chỉnh các giao thức chuẩn và những đổi mới của họ. Có các liên kết đến các video thủ tục trong Tài liệu hỗ trợ trên trang web đồng hành.

Đọc thêm


0 bình luận