Tải lên Nạp tiền 0
" CÁC CA LÂM SÀNG TRONG IMPLANT NHA KHOA "
A. Các bệnh lý toàn thân hoặc các thuốc điều trị bệnh lý toàn thân có tác động như thế nào lên sự thành công của điều trị cấy ghép ?
B. Những tình trạng bệnh lý nào có thể cản trở việc đặt Implant ?
Thiết kế implant (Implant bệ tiêu chuẩn. Implant đường kính rộng, Bề mặt đặc biệt, Implant đường kính hẹp, Implant ngắn, Bệ chuyển).
Còn rất rất nhiều nữa, tin tôi đi, đây là cuốn sách toàn diện và có kết cấu dễ dàng trả lời các câu hỏi và các chủ đề. Không cập nhật kiến thức, nghĩ mình làm thế đã là đủ và mãn nguyện là quá sai lầm.
----------------------------------------
Phụ lục cuốn sách gồm
📝 Khám và Chẩn đoán (5 ca lâm sàng) 📝
📝 Thiết kế Implant (6 ca lâm sàng)
📝 Thiết kế Implant (6 ca lâm sàng)
📝 Thiết kế Phục hình (3 ca lâm sàng)
📝 Kiểm soát Mô mềm (3 ca lâm sàng)
📝 Chuẩn bị Vùng sống hàm (8 ca lâm sàng)
📝 Chuẩn bị Vùng xoang hàm (3 ca lâm sàng)
📝 Đặt Implant (4 ca lâm sàng)
📝 Phục hình (6 ca lâm sàng)
📝 Các vấn đề Liên chuyên khoa đặc biệt (4 ca lâm sàng)
📝 Viêm quanh implant: Chẩn đoán, Điều trị, và Phòng ngừa (7 Ca lâm sàng)

Đọc thêm


0 bình luận