Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này tóm tắt một cách ngắn gọn việc sử dụng độc tố thần kinh Botulinum trong việc trẻ hóa da mặt. Nó trình bày chi tiết các khía cạnh liên quan về sinh lý, dược lý, hồ sơ an toàn và giải phẫu của chất độc. Các chương phân tích các khía cạnh quan trọng liên quan đến việc đánh giá lâm sàng và quản lý thẩm mỹ chất độc thần kinh này cùng với thông tin sâu sắc về quy định của nó.   

 

Botulinum Toxin trong Thực hành Lâm sàng  cung cấp một văn bản giới thiệu tập trung thực tế về các ứng dụng thẩm mỹ của chất độc thần kinh này trong da liễu thẩm mỹ, làm cho nó trở thành một nguồn tài liệu lý tưởng cho các học viên tìm kiếm một bản tóm tắt ngắn gọn về chủ đề.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận