Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này xem xét tất cả các khía cạnh của sự tiến bộ đang được thực hiện đối với sự phát triển của các dấu ấn sinh học có độ nhạy và đặc hiệu cao sẽ khắc phục những thiếu sót của các đánh giá lâm sàng trong nha chu. Các chương mở đầu trình bày các đặc điểm giải phẫu cơ bản của các mô nha chu, phác thảo bản chất và cơ chế gây bệnh của các bệnh nha chu, đồng thời thảo luận về các phương pháp chẩn đoán thông thường và mới lạ liên quan đến độ đặc hiệu và độ nhạy của chúng. Vai trò tiềm năng của các dấu ấn sinh học trong chẩn đoán nha chu sau đó được trình bày dưới ánh sáng của các dữ liệu đã được công bố. Các mẫu sinh học trong đó các dấu ấn sinh học tiềm năng được tìm kiếm được đánh giá một cách tương đối, thu hút sự chú ý đến điểm mạnh và điểm yếu của chúng, đồng thời xem xét các công nghệ hiện có cho các nghiên cứu dấu ấn sinh học. Những lợi ích tiềm năng của các dấu ấn sinh học cũng được thảo luận liên quan đến các tương tác hai chiều có thể có giữa các bệnh nha chu và sức khỏe toàn thân. Cuối cùng, quá khứ, hiện tại và tương lai của nha chu được xem xét từ một góc độ rộng hơn. Độc giả sẽ thấy cuốn sách là một bản tóm tắt lý tưởng về hiện đại trong lĩnh vực này khi các dấu ấn sinh học xuất hiện, hứa hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chẩn đoán nha chu và cho phép các can thiệp kịp thời, phù hợp với cá nhân.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận