Tải lên Nạp tiền 0
" Cách Xử Lý Biến Chứng Trong Tiêm Filler Và Botox "
-----------------------------------------------------------
🎉 Cuốn sách cần thiết cho các bác sĩ thẩm mỹ chuyên về tiêm filler và botox
Nội Dung :
Chương 1 : Phân loại biến chứng Filler
Chương 2 : Chất filler axit Hyaluronic acid và Hyaluronidase
Chương 3 : Phản ứng viêm tăng nhạy cảm do filler và u hạt
Chương 4 : Khu vực nguy hiểm khi tiêm filler
Chương 5 : Hoại tử do tiêm filler
Chương 6 : Biến chứng thị giác của tiêm filler

Đọc thêm


0 bình luận