Tải lên Nạp tiền 0

Da liễu là khoa học chịu trách nhiệm nghiên cứu về da, màng nhầy (miệng và bộ phận sinh dục) và các phần phụ trên da, trong khi da liễu tập trung vào nghiên cứu kính hiển vi của nó. Mặc dù là hai lĩnh vực có quan hệ mật thiết với nhau nhưng trong nhiều trường hợp việc xác định bệnh da liễu chủ yếu mang tính chất lâm sàng và phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của thầy thuốc.

Mục đích của tập bản đồ này, thu thập hơn 900 bức ảnh lâm sàng và mô học ở độ phân giải cao, là để minh họa và mô tả các bệnh da thường gặp nhất trên cơ sở các trường hợp lâm sàng. Cung cấp một hướng dẫn đầy đủ về căn nguyên, dịch tễ học, các đặc điểm lâm sàng, phát hiện mô học và chẩn đoán các bệnh da chính được chia thành ba nhóm phụ (viêm, nhiễm trùng hoặc khối u), nó đại diện cho một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả sinh viên y khoa, người dân, bác sĩ lâm sàng và điều tra viên học da liễu.

Đọc thêm


0 bình luận