Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này bao gồm các lý thuyết cơ bản và kỹ năng toàn diện về phẫu thuật, phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật cằm. Cuốn sách bao gồm hơn 1900 bức ảnh phẫu thuật màu, chủ yếu là từ phẫu thuật môi và vòm miệng trong “Operation Smile” và sự tích lũy trong nhiều thập kỷ thực hành lâm sàng. Nó giới thiệu ngắn gọn các phương pháp phẫu thuật khác nhau của khe hở môi và vòm miệng và các phương pháp thay thế, quy trình và các bước của phẫu thuật sửa chữa được đề xuất bằng hình ảnh và đồ họa. Nó cũng nhấn mạnh vào việc mô tả phẫu thuật hở hàm ếch thông thường và thực tế, đồng thời khám phá các phương pháp phẫu thuật sáng tạo, kỹ thuật phẫu thuật và các điểm chính. Bằng các sơ đồ và hình ảnh phẫu thuật, các quy trình phẫu thuật khác nhau cho khe hở môi và vòm miệng được giới thiệu. Là cuốn sách tham khảo hữu ích cho các bác sĩ phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật răng miệng,

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận