Tải lên Nạp tiền 0

Bản đồ Giải phẫu Siêu âm Màu, Ấn bản thứ hai trình bày một cách hệ thống, từng bước giới thiệu về giải phẫu mặt cắt bình thường của các cơ quan vùng bụng, vùng chậu và tuyến giáp, điều cần thiết để nhận biết các mốc và biến thể giải phẫu được nhìn thấy trên siêu âm. Định dạng hai trang thuận tiện của nó, với hơn 250 bộ tứ hình ảnh hiển thị hình ảnh siêu âm ở bên trái và hình vẽ giải thích ở bên phải, lý tưởng cho việc hiểu nhanh. Ngoài ra, mỗi hình ảnh đều có kèm theo một bản vẽ đường thẳng cho biết vị trí của đầu dò trên cơ thể và một sơ đồ 3-D thể hiện vị trí của mặt phẳng quét trong mỗi cơ quan.

Đọc thêm


0 bình luận