Tải lên Nạp tiền 0

Các chương mở đầu cung cấp phần giới thiệu về chủ đề và phác thảo các công cụ cần thiết cho việc mổ xẻ. Các chương tiếp theo sau đó sẽ mô tả việc mổ xẻ mí mắt theo các cách tiếp cận nhiều lớp khác nhau. Sau đó, các cuộc thảo luận tiếp theo chứng minh giải phẫu thần kinh của hố sọ, xoang hang và mổ xẻ các cấu trúc quỹ đạo sâu từ cách tiếp cận trước, trên và bên. Kết thúc các chương sau đó kiểm tra hệ thống mũi và khoang mũi.

Giải phẫu mí mắt, quỹ đạo và hệ thống lệ là một nguồn tài nguyên vô giá được viết một cách chuyên nghiệp dành cho bác sĩ phẫu thuật đang tìm cách nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phẫu thuật của họ.

Đọc thêm


0 bình luận