Tải lên Nạp tiền 0

Đóng vai trò là hướng dẫn thực tế về các phương thức hình ảnh nhãn khoa hiện có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt để chăm sóc bệnh nhân tăng nhãn áp, cuốn sách này cung cấp thông tin về những tiến bộ trong hình ảnh nhãn khoa và các ứng dụng của chúng trong chẩn đoán và quản lý bệnh tăng nhãn áp. Mỗi chương giới thiệu phương thức hình ảnh, nêu bật điểm mạnh và điểm yếu của nó đối với chăm sóc lâm sàng, và thảo luận về sự tích hợp của nó vào quá trình khám lâm sàng và ra quyết định. Các chương cũng cung cấp mô tả chuyên sâu về việc giải thích hình ảnh từ mỗi phương thức hình ảnh. Khi thích hợp, các chương sẽ tóm tắt các nghiên cứu trong quá khứ và đang thực hiện và đề xuất các hướng nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng trong tương lai. Danh hiệu này sẽ thu hút các bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ đo thị lực ở tất cả các cấp,

Đọc thêm


0 bình luận