Tải lên Nạp tiền 0

Advanced Cardiac Life Support - Cẩm nang hồi sức tim phổi nâng cao

Nguyễn Văn Kiên

Số tài liệu đã đăng: 7

  • 73 trang

  • Loại file: PDF

  • 360

  • 0

  • 1

Mua tài liệu (73 trang)

Mô tả tài liệu

Sáng kiến ​​Cứu sống vừa phát hành khóa học mới nhất: Hỗ trợ nâng cao sự sống cho tim (ACLS). Hướng dẫn này dựa trên các hướng dẫn ACLS 2015-2020 do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ xuất bản. Các chi tiết Cardiac Life Support (ACLS) cung cấp Sổ taylà một nguồn tài liệu toàn diện dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiện đang đăng ký một Khóa học Chứng nhận hoặc Tái chứng nhận Nâng cao về Hỗ trợ Đời sống Tim mạch. Nó đóng vai trò là tài liệu đào tạo chính cho các khóa học Chứng nhận và Chứng nhận lại ACLS. Mặc dù nó chủ yếu nhằm mục đích sử dụng trong các khóa học của họ, cuốn sổ tay này cũng được tạo ra để làm tài liệu tham khảo hàng ngày cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Thông tin được đề cập trong sổ tay bao gồm hướng dẫn ACLS cho người lớn và trẻ em thông qua nhiều tình huống tình huống. Các tình huống trường hợp bao gồm, nhưng không giới hạn, ngừng hô hấp, rung thất và nhịp tim chậm. Các thuật toán ACLS cụ thể và hơn thế nữa cũng được bao gồm trong sổ tay.

Tài liệu thường xem thêm