Tải lên Nạp tiền 0

Ghi chú Hướng dẫn dành cho Bác sĩ Nha khoa về Sử dụng An toàn Thiết bị X-quang, Ấn bản thứ hai đặt ra các tiêu chuẩn về việc sử dụng an toàn thiết bị X-quang trong thực hành nha khoa. Nó được đồng xuất bản bởi Public Health England và Khoa Nha khoa Thực hành Tổng quát Vương quốc Anh, và được xác nhận bởi Trường Cao đẳng Nha khoa Tổng quát.

Kể từ khi xuất bản ấn bản đầu tiên vào năm 2001, các tiến bộ công nghệ đã được thực hiện trong thiết bị X-quang nha khoa và kỹ thuật hình ảnh, luật bảo vệ bức xạ đã được sửa đổi và cập nhật các hướng dẫn thực hành tốt nhất chuyên nghiệp. Để phản ánh điều này, ấn bản thứ hai của Ghi chú Hướng dẫn đã được sửa đổi và cập nhật hoàn toàn.

Trình bày các khuyến nghị dứt khoát, chi tiết và toàn diện theo một định dạng có thứ tự hợp lý và dễ hiểu, ấn bản mới được thiết kế như một tài liệu tham khảo cho toàn bộ nhóm chăm sóc răng miệng chính.

Đọc thêm


0 bình luận